درگذشت آقای یدالله مدائنی کارشناس آموزشی دانشکده

متاسفانه در آغازین روزهای بهار 1399، دانشکده علوم با ازدست دادن یکی از کارمندان خدوم و زحمتکش "مرحوم یدالله مدائنی" به علت ایست قلبی داغدار شد.

یاد وخاطره ایشان گرامی باد.