کارمندان دانشکده علوم

برای تماس از خارج از شهر کرمان پیش شماره 034 را وارد کنید.
ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت تلفن پست الکترونیک
1 زهره پور مهدی زاده مسئول دفتر دانشکده 31323050
2 طاهره رستمی مسئول دبیرخانه 31322058
3 نرگس زنگی آبادی متصدی امور دفتری 31322049
4 علی رسایی مدیر امور عمومی 31322053 a_rasaei@uk.ac.ir
5 احمد عرب آبادی مسئول سمعی-بصری و آمفی تئاتر علوم 31322049
6 محمود اکبری رییس حسابداری 31322059
7 عادله خالقی عامل امور مالی 31322059
8 رضا اسدی خانوکی کارپرداز 31322059
9 سکینه علیفرسنگی کارشناس برنامه ریزی 31322052
10 یدالله مدائنی کارمند آموزشی 31322086
11 نیکتا دوستدار صنایع کارشناس پژوهشی 31322056
12 سید عبدالقادر رضوی خدمات 31322050