معاونت فعلی
 
 نام و نام خانوادگی: عباس مرادیان
 رتبه علمی: استاد
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا زمین شناسی-پترولوژی
 مدت تصدی: از سال تا کنون
 تلفن: 034-31322054
 پست الکترونیکی: